See this site in English, please note that it is not complete and if you want to know more do find an English-Slovak translater, someone like me, haha.

 

Odporúčaný internetový prehliadač Opera, ak ho ešte nemáte, stiahnite si ho na www.opera.com , pod Eplorerom nezobrazuje obrázky a Mozilla Firefox mrší diakritiku.

 

Bratislavské občianske združenie Hestia sa snaží obhajovať požiadavky obyvateľov pri investičných zámeroch najmä v podstaničnej štvrti a okolí. Zaujímame sa o výruby, veľké dopravné stavby ako Severná tangenta (Jarošova-Pražská) a Predstaničný priestor, ako aj menšie zámery, ktoré môžu výrazne narušiť pohodu obyvateľov, životné prostredie, urbanizmus štvrte a i. Našimi hlavnými aktivitami bolo pripomienkovanie Severnej tangenty pri jej posudzovaní z hľadiska vplyvov na životné prostredie (2001), zaujíma nás posudzovanie investičného zámeru tzv. Predstaničného priestoru (výrub cca 600 stromov, reorganizácia dopravy na Predstaničnom námestí,atď), výstavba vežiaku na Šancovej ulici pri budove YMCA, prerokovanie návrhu územného plánu Bratislavy a miestne investičné zámery. Podľa toho, ktorá otázka Vás zaujíma, kliknite si, prosím na príslušnú sekciu.

Severná tangenta

 

Predstaničný priestor

 

34-poschodový vežiak pri budove YMCA na Šancovej ul. v pamiatkovej zóne Centrálna mestská oblasť, ktorú minister Tóth účelovo zúžil a súd po jeho smrti zas znova rozšíril. Aj umiestnenie tohto vežiaka v centre bolo predmetom zúfalého zápasu Bratislavčanov o tvár ich mesta dnes už zase ovládaného mafiami.

 

Na tejto adrese si pozrite predložený zámer na výstavbu polyfunkčného komplexu na ihrisku hotelovej akadémie na Mikovíniho ulici v parku na Račianskom Mýte.

Petíciu proti tomuto zámeru na okraji parku na Račku, ktorý ráta s 19-poschodovou vežou a sprejazdnením Mikovíniho, môžete podpísať na Changenete. Pre Vašu info ju doteraz podpísalo okolo 1 300 ľudí plus niekoľko stoviek elektronicky. Ktovie, či sa tento fakt nepodpísal pod to, že investor zámer stiahol ešte predtým, ako sa rozhodlo, či sa vypracuje tzv. Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie (2.etapa EIA). Ľuďom, ktorí sa pod petíciu podpísali, sa však niet čo čudovať, Račko je jedným z posledných parkov v širšom centre Blavy. Developer, nám dobre známy exkandidát na primátora Bratislavy Kočner, dal projekt údajne prepracovať. Podľa toho, ako vyrúbal stromy pred rozhlasom na mestskom pozemku, sa už máme na čo tešiť.

 

Stiahnite si pripomienky k návrhu Územného plánu Bratislavy. Vedenie mesta Bratislava v procese prijímania nového územného plánu Bratislavy nedodržalo ani najzákladnejšie demokratické princípy a drvivú väčšinu zásadných námietok (celkom 1028 námietok) šmahom ruky zmietlo zo stola. Dňa 6.júla 2006 malo nový územný plán prijať mestské zastupiteľstvo, napokon ho z rokovania stiahol primátor Ďurkovský (voľby sa blížili, bolo treba ukázať ľudskú tvár a urobiť politické dohody). Viacero poslancov malo vtedy vážne výhrady k neakceptovaniu ich pripomienok.

Nový územný plán mesta obsahujúci okrem Severnej tangenty aj kopec iných ciest plánovaných na súkromných pozemočkoch v lukratívnych lokalitách malo mestské zastupiteľstvo na programe svojho rokovania 31.mája 2007. Podľa dohody lobistov a politických blokov ho samozrejme aj schválilo. Kto lobistom nie je, nech sa strčí.... Alebo slovami klasika: "Středověk neskončil, středověk trvááá".

Nooo, medzitým generálny prokurátor po upozornení občianskych aktivistov (Bratislava otvorene) zistil, že čistopis územného plánu nesúhlasí so schválenou verziou. Mesto sa najprv aktivistom vyhrážalo, a napokon sa zatvárilo ako neviniatko, že veci napraví. Nuž, zaujímavé, že sa "dotvorený" čistopis líšil od dokumentu schváleného poslancami najmä ďalšími plochami, na ktorých mala ustúpiť zeleň výstavbe.

 

Chceme upozorniť na to, že začiatkom roka 2009 mesto Bratislava chystá verejné prerokovanie návrhu zmien a doplnkov k územnému plánu Bratislavy. Preštudujte si to prípadne vopred, aby ste vedeli, akú zeleň chcú rôzne subjekty nechať prekategorizovať na inú funkciu, aby ju mohli zastavať. Okrem toho budete mať opätovne možnosť prípadne pripomenúť, že územný plán mesta bol prijatý nedemokraticky (všetky zásadné pripomienky neboli akceptované, nápadne to pripomína komunistov) a tým pádom nie je dohodou mesta s jeho daňovými poplatníkmi o budúcej podobe sídla.

 

 

Tu nájdete stanovisko k plánovanému výrubu polovice vzrastlých stromov pred budovou rozhlasu v rámci zámeru výstavby bytového domu na rohu ulíc Štefanovičova - Mýtna firmou KFA. Stavebný úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na tento zámer vydal 20.júna 2006 rozhodnutie o umiestnení stavby. 3.augusta 2007 v skorých ranných hodinách zbohatlík Kočner vyrúbal 15 vzrastlých platanov na Štefanovičovej ulici aj napriek tomu, že nemal povolenie ich rúbať vo vegetačnom období a pred výrubom mal informovať mestsku časť Staré Mesto. Stavebné povolenie má asi týždeň, mestská časť Staré Mesto mu ho pre istotu vydala vo veľmi rýchlom čase, aby preboha k ujme neprišiel. Kočner má s mestom uzatvorenú zmluvu o vecnom bremene, že mesto strpí stavbu a následne strpí bytový dom, ktorú na toto územie uvalil v roku 2002 bývalý primátor mesta p. Moravčík. Je zaujímavé, že otázkou výstavby a zmluvou o vecnom bremene na zelenej mestskej ploche v priestore medzi budovou SRo a budovou MDPaT sa plénum mestského zastupiteľstva hl.mesta nezaoberalo, napriek tomu, že pozemok je v majetku mesta. FÚÚÚÚÚÚJ!

Najnovší vývoj v tejto je predpokladateľný (zbohatlíci sa správajú veľmi schematicky): na mieste vyrúbaných stromov robotníci horúčkovito stavajú akési dielo, aby bolo už postavené, keď sa zisí, že je výstavba protiprávna. U nás sa zlegalizovali aj onakvejšie veci! Už sa môžeme len tešiť na ďalšie voľby a ako by to dopadlo, keby sa náhodou Kočner stal primátorom.

 

 

Na webstránke mestskej časti Staré Mesto nájdete predložený územný plán zóny Centrálna mestská oblasť - Severovýchod . Nedajte sa pomýliť názvom, zahŕňa aj priľahlé územia centra mesta, ide o zónu od Pražskej cez Predstaničné námestie po Štefanovičovej a Imricha Karvaša, potom okolo Technickej univerzity, ďalej cez Radlinského k Račianskemu mýtu. Odtiaľ sa bude stáčať k Šancovej a pôjde cez Smrečiansku na Jaskový rad. Tento zonálny územný plán by v prípade, že ho schvália staromestskí poslanci, mal usmerňovať všetku investičnú činnosť v ohraničenej oblasti. Má vytvoriť aj konkrétne zásady výstavby vrátane maximálnej podlažnosti a stanoviť koncepciu urbanistického riešenia územia, ktorá bude predpokladom budúcej tváre lokality. Plán samozrejme zahŕňa Severnú tangentu. Vaše otázky a pripomienky budete môcť aj priamo tlmočiť na verejnom prerokovaní s obyvateľmi riešeného územia dňa 17. januára 2007 (streda) o 16. 00 hod. v „Staromestskej sieni“ mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábr. 3.

 

 

V komunálnych voľbách v decembri 2006 boli do Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto zvolení dvaja nezávislí kandidáti z platformy Bratislava otvorene , Ivan Bútora a Soňa Párnická. V mestskej časti Nové mesto nekandidoval nikto z tejto iniciatívy.

 

 

Kontakt: hestia.zdruzenie@seznam.cz

Linky:

Iniciatíva proti zbúraniu PKO na Nábreží L.Svobodu firmou J&T, je tam petícia, podpísali ju už známe osobnosti

 

Blog Paľa Petráša, very good, má veľa článkov na komunálne témy

 

Blog Pavla Pálfyho, Dúbravčan, má aj články na témy územný plán, mestské zastupiteľstvo, atď.

 

Blog Zory Pauliniovej, mestské a iné témy, chodci a cyklisti, ale aj veľa iných tém.

 

Blog Jara Lexu z podstaničnej štvrte v Blave, tiež very good, rôzne témy

 

Internetová stránka bratislavských občianskych aktivistov, ktorí 18 rokov po tzv. nežnej revolúcii vyjadrujú svoje názory na komunálny vývoj v hlavnom meste a niektorí z nich boli zvolení do miestnych zastupiteľstiev mestských častí

 

Prvá kompletná slovenská webstránka o vyvlastnení vo verejnom záujme

 

Občianska iniciatíva k vežiaku na Šancovej

 

Stránka združenia Staromesťanov,Právo na bývanie ktorých nájomné byty boli zreštituované pôvodnými majiteľmi a reálne im hrozí, že prídu o bývanie napriek tomu, že za byty platia. V našich končinách, keď niekto rozdáva, obvykle nie zo svojho, a krivdy minulých desaťročí boli častokrát naprávané v neprospech nájomníkov, ktorí nevedeli, že bývajú v byte zhabanom predtým štátom. Obec Staré Mesto, sa na nich vykašľala (prečo by aj nie, veď žije "len" z ich daní?) a ani jej nenapadlo ich nasťahovať napr. do mestských bytov, ktoré už desaťročia blokujú neplatiči. Nuž, na Slovensku je to tak: čím horšie, tým lepšie.

 

Spravodajský a informačný server slovenských mimovládnych organizácií

 

Sekcia Bratislava denníka Pravda , odporúčam sledovať denne. Kritickosť Bratislavských novín a regionálnej bratislavskej sekcie denníka SME je dosť rozkolísaná podľa redaktora. Tí redaktori, čo sa zapracujú a vniknú do témy, niekedy musia odísť, alebo odídu sami. Od bežných médií sa veru veľa očakávať nedá vďaka rôznym typom ich spolupráce s lobistami. Preto kto múdrejší, bež hľadať na net.

 

Oficiálna stránka bratislavského magistrátu , sú na nej informácie o nových územných zámeroch.

 

Mapa dotknutej oblasti Starého a Nového mesta

Prosím vás, upozornite nás na to, ak nefungujú nejaké odkazy, hehe.