Petíciou obyvateľov adresovanou na Ministerstvo životného prostredia SR sme dosiahli, že Severná tangenta bola v r.2001 v dvoch variantoch trasovania (nazvaných Prvý a Tretí) posudzovaná z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie vypracovala firma Ekojet, ktorá posudzuje/posudzovala v Bratislave mnohé investičné zámery.

Stiahnite si Správu o hodnotení vplyvov Severnej tangenty(1,52 MB).

V súboroch Doprava I a Doprava III nájdete grafický návrh dopravného riešenia prvého a tretieho variantu v dotknutej oblasti.

V súboroch Vplyvy na ŽP prvého variantu a Vplyvy na ŽP tretieho variantu nájdete grafické znázornenie vplyvov navrhovanej komunikácie na životné prostredie v dotknutej oblasti.

Správu o hodnotení pripomienkovalo okrem nás viacero mimovládnych organizácií a množstvo občanov. Naše stanovisko je tu.

Na verejnom prerokovaní v novembri 2001 sa zúčastnilo podľa našich odhadov okolo 400 ľudí, vrátane mestských poslancov. Názory a pripomienky diskutujúcich, ako aj subjektov, ktorí poslali stanovisko, sú zhrnuté v záverečnom stanovisku MŽP.

Severná tangenta je zapracovaná v územnom pláne Bratislavy, ktorý občania pripomienkovali do decembra 2004. OZ Hestia namietala proti neefektívnosti dopravného riešenia obsiahnutého v tomto návrhu Ešteže že ten náš skvelý územný plán zohľadňuje takmer úplne všetko "čo dom dal" počas niekoľkých desaťročí socializmu ako aj raného kapitalizmu. V prípade potreby a vhodnej situácie bude potom snáď možné robiť čachre-machre s pozemočkami, tie sú totiž to jediné, čo má po nedávnom výplachu ekonomiky akú-takú cenu.

Magistrát námietky a pripomienky od vyše 800 občanov, združení a inciatív "upratal" na vysoko formálnom prerokovaní v polovici marca 2006, kde sa nesúhlasiaci dozvedeli, že sa ich pripomienky do návrhu UP zapracovať nemôžu a prerokovanie sa koná len kvôli tomu, že to ukladá zákon. Na stretnutí sa nezúčastnil zodpovedný architekt Ivan Macek ani primátor, ktorí v tom čase prezentovali územný plán na veľtrhu v Cannes, kam primátor letel lietadlom developerskej spoločnosti J&T. Väčšine ľudí, ktorí majú námietky voči tomu, ako si úrad predstavuje budúcnosť územného rozvoja hlavného mesta, bolo jasne ukázané, že sa môžu strčiť do ....

Severná tangenta sa nachádza aj v Návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2007-9, ktorý sa pripomienkuje na webstránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v termíne do 6.júna 2006 ( gornerova@build.gov.sk ).Návrh ráta preinvestovať v rokoch 2009-2013 na tangentu takmer 5,8 miliárd z verejných zdrojov, z toho 1 miliardu v r.2009, z ktorej by bola polmiliarda z rozpočtu a polmiliarda z úverov so štátnou zárukou. Návrh Rozvojového programu priorít verejných prác každoročne schvaľuje vláda do 31.júla, pričom predtým sa pripomienkuje na webstránke vlády (www.vlada.gov.sk). Výstavbu ciest 1.triedy, medzi aké tangenta patrí, si hradia mestá samy, ak na to dostanú peniaze z vreciek daňových poplatníkov, bolo by to gesto veľmi dobrej straníckej vôle. 1 km tunela v slovenských podmienkach stojí cca miliardu Sk, Severná tangenta má mať z vyše 3 km trasy ani nie polovicu v tuneli (to ešte aj keď ráta s luxusnými 2 tunelovými rúrami, ktoré sa u nás nezvyknú realizovať, stačí aj jedna), napriek tomu sa projektované náklady už stihli vyšplhať na takmer 6 miliárd Sk.

Späť na hlavnú stranu