22-poschodový vežiak zamýšľa postaviť na mieste bývalého parčíku pod budovou YMCA na Šancovej ulici v Bratislave firma Istroreal.

NOVINKA: Developerská firma FINEP chce tento vežiak dostavať.Na Okresný úrad Bratislava doručila zámer na dostavanie celého areálu, plánuje prakticky zastavať celý trojuholník medzi Beskydskou, Šancovou a YMCA. Okresný úrad zisťuje, či sa bude táto investícia posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), pripomienky a námietky k zámeru doručte najlepšie osobne do 27.januára 2015 na Okresný úrad na Staromestskej ulici v Bratislave. Je potrebné, aby sa tento zámer posudzoval podľa zákona o EIA, lebo pre obyvateľov a návštevníkov zamýšľaného objektu, ako aj okolitých, už existujúcich budov, predstavuje enormnú záťaž na dopravu, bezpečnosť dopravy na Šancovej, ktorá je prieťahom medzinárodného koridoru cez mesto, podstatne zvýši imisie a hluk z dopravy, ktoré už dnes prekračujú všetky normy, skomplikuje dopravnú obsluhu územia a organizáciu dopravy, a ovplyvní ešte rad ďalších vecí, napr. zatieni okolité budovy, postavené v hustej zástavbe a úzkych uliciach v historicky cennej štvrti z konca 19.storočia.

Stiahnite si materiály k tomuto zámeru a doručte pripomienky, najlepšie osobne do podateľne okresného úradu na Staromestskej (deadline 27.1.2015).

O kauze informuje aj táto stránka

.

Výstavbe, ako to už býva u "zhodnocovačov parciel" zvykom, padol za obeť menší parčík, ktorý dala firma Istroreal vyrúbať, viď foto.

Mesto Bratislava 15.novembra 2004 oznámilo (www.bratislava.sk), že Ministerstvo životného prostredia nepovažuje za potrebné posúdiť z hľadiska ochrany životného prostredia zámer zvýšenia podlažnosti z pôvodných 8 na 34 poschodí.

Budovu YMCA medzitým vyhlásili za kultúrnu pamiatku (SME, 8.februára 2005).

Podľa správy zo 4.marca 2005 (SME) krajskí pamiatkari schválili 22 poschodí tejto budovy.

15.marca 2005 v bratislavskom V-klube na Nám. SNP diskutovali občania a odborníci so zástupcami mesta o.i. na tému umiestňovaniu výškových budov v meste.

Organizátori petície nesúhlasiacej so zvýšením budovy (susedia, umelci) sa voči rozhodnutiu pamiatkového úradu 21.marca 2005 odvolali.

Podľa správy z 31.marca 2005 (SME) Pamiatkový úrad SRako nadriadený orgán zrušil povolenie krajských pamiatkarov na výstavbu 22-poschodového vežiaku.

Rozhodnutie či 8 alebo 22 poschodí malo potom padnúť na ministerstve kultúry. Odchádzajúci minister Rudolf Chmel kauzu nedoriešil, keďže odstúpil deň na to, ako ho vláda poverila revidovať (rozumej podstatne okyptiť) viaceré pamiatkové zóny na Slovensku, medzi nimi aj v Blave.

Do konca mája 2005 prebehlo na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto konanie, ktorého výsledkom bola zmena územného rozhodnutia na tento objekt (na základe zmeny počtu podlaží). Fakt blbé je, že v dokumentácii chýbajú podstatné podklady potrebné napr. na posúdenie, či stavba spĺňa požiadavky požiarnej bezpečnosti. Nie je jasné, ako to mohol bez podkladov stavebný úrad schváliť, povinnosť posúdiť požiarnu bezpečnosť mu totižto vyplýva zo Stavebného zákona a zodpovednosti ho svojou "schvaľujúcou" pečiatkou z 15.júna 2004 asi ťažko zbaví Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, aj keby toto ako sľubovalo, že bude snažne zachraňovať ľudí skáčucich z okien mrakodrapu pri prípadnom požiari budovy, ktorej horiace trosky môžu padať na susednú budovu YMCA.

Podľa správy zo 16.júna 2005 (SME) Ministerstvo kultúry potvrdilo zamietavý postoj Pamiatkového úradu SR k výstavbe 22-pochodového vežiaku.

Ale už v auguste 2005 ministerstvo kultúry riadené novým šéfom Františkom Tóthom vyhláškou rozhodlo o bezprecedentnom zúžení pamiatkovej zóny v centre mesta na základe návrhu vypracovaného Pamiatkovým úradom SR. Voči rozhodnutiu sa odvolali niekoľkí obyvatelia tejto oblasti. Zo zóny samozrejme vypadla oblasť Šancovej, okolie Hlavnej železničnej stanice, ale aj iné významné štvrte.

Informácie o kauze zúženia pamiatkovej zóny o okolie pozemku pod vežiakom prinieslo SME 26.októbra 2005, v deň, kedy F. Tóth napriek opačnému názoru rozkladovej komisie a odvolaniu obyvateľov barbarské zúženie potvrdil, viď správy z tlače (Pravda, SME a Bratislavské noviny 26.a 27.októbra 2005).

Toto bezprecedentné okyptenie pamiatkovej zóny je jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti umelcov s ministrom Tóthom. Umelci o.i. vyzývajú k zastaveniu tejto redukcie, ktorá podľa nich rozviaže ruky agresívnym investorom či developerom.

27.februára 2006 Krajský súd v Bratislave do rozhodnutia pozastavil platnosť rozhodnutia o redukcii pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť na podnet obyvateľa Kolomana Prónaya, ktorý v januári 2006 podal žalobu na ministra Tótha s cieľom preskúmania zákonnosti jeho rozhodnutia o zúžení pamiatkovej zóny. Do rozhodnutia súdu platí pôvodná (široká) pamiatková zóna CMO.

28.februára 2007 prenikli do médií správy o tom, že nový vlastník rozostavanej budovy firma Stelo požiadala na stavebnom úrade MČ BA-Staré mesto o zvýšenie z 22 na 33 poschodí. Stelo údajne už jedná s firmou Finep, možným developerom projektu, ktorý zvyšovať z 22 na 33 nechce. Finep podľa denníku pravda nevie, že by išlo o kontraverzný projekt, ktorý vyvoláva odpor verejnosti, pritom Istroreal neskrýva, že budovu predal aj vďaka medializácii verejného nesúhlasu s ňou v denníkoch Pravda a SME.

V januári 2008 krajský súd na návrh občianskych aktivistov rozhodol, že pamiatková zóna v Bratislave sa zužovať nebude. Zrušil tak rozhodnutie niekdajšieho ministra kultúry Františka Tótha z októbra 2005 o zmenšení pamiatkového územia, ktoré v centre Bratislavy uľahčilo podmienky pre stavebníkov. Podľa verdiktu sa ministerstvo bude musieť rozsahom zóny zaoberať odznova. Pripomeňme len, že bývalý minister Tóth sa tohto rozhodnutia nedožil, zomrel pri autonehode počas kampane pred parlamentnými voľbami v r.2006.

Späť na hlavnú stranu